Hartelijk welkom op de website van Remacon!

Machinefabriek Remacon is ruim tien jaar bezig in het machinaal verspaningswerk. Aanvankelijk opgericht door vader Pasman, leidt nu zoon Eelco Pasman het bedrijf al weer een aantal jaren. Onder leiding van deze jonge ondernemer is binnen de bedrijfsvoering een moderniseringsproces gestart waardoor Remacon nu beschikt over een modern, volledig computergestuurd machinepark. Daarnaast wordt nog steeds gewerkt met conventionele bewerkingsmachines.

Betrouwbaar en nauwkeurig
Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een vooraanstaande “jobber” gespecialiseerd in betrouwbare en nauwkeurige CNC-verspaningscapaciteit. Zowel computergestuurd (CNC) als handmatig (conventioneel) worden bij Remacon bewerkingen als draaien, boren, frezen, tappen en ruimen uitgevoerd.

Producten en materialen
De producten die Remacon op deze manier toelevert, worden toegepast door o.a. producenten van landbouwmachines, de voedingsmiddelenindustrie, producenten van afvalophaal- en afvalverwerkingsystemen, hydraulieksystemen, de scheepvaartindustrie en staalconstructiegebruikers. De materialen waarmee gewerkt word zijn vooral: diverse kwaliteiten staal, brons en diverse kunststoffen.

Sterke punten
Flexibiliteit is bij Remacon een sterk bedrijfskenmerk. Door onze beperkte omvang kunnen wij heel flexibel inspelen op gebruikerswensen en/of veranderingen. Dank zij ons goed opgeleid personeel zijn wij ook flexibel. Door de aanwezige kennis in het bedrijf zijn wij continue in staat om oplossingen aan te dragen bij productieproblemen en het productieproces steeds te verbeteren.

Toekomst
Het streven van Remacon is klanten te laten profiteren van de aanwezige bewerkingsmogelijkheden door het opleidingsniveau binnen het bedrijf op peil te houden en op een “slimme” manier te produceren.